Vibe Awards
de prijs voor ondernemend IT talent

Blog

Stay tuned

Op naar de selectie van de Vibe Awards!

Ondertussen is 30 november, de uiterste inschrijvingsdatum voor de Vibe Awards, verstreken.

Voor ons was het écht koffiedik kijken of het initiatief, dat al een paar keer succesvol voor werknemers van de Uptime Group werd opgezet, ook naar de buitenwereld haar ingang zou vinden.

We zijn aangenaam verrast en oprecht tevreden over de applicaties. De kandidaten vormen een mooie mix van studenten, jonge wolven en mature (potentiële) ondernemers.

Wonderbaarlijk hoe ook de aansluiting is gevonden bij de naar voren geschoven onderwerpen:

infrastructuur innovatie, software defined datacenter en multi-cloud. Hier en daar iemand die ook buiten de lijntjes heeft gekleurd. Wat we natuurlijk verwachten van, en aanmoedigen bij een échte potentiële ondernemer.

Allemaal dik in orde dus. Aan ons nu, om werk te maken van de selectie en dan kunnen we van start gaan in januari 2019.

Beste kandidaat,

hou je mailbox in de gaten.

Beste sympathisant,

blijf ons volgen, als je wil weten welke geweldige ondernemende ideeën er op til staan.

Warm Vibes,

Roger Sels

Bezieler van de Vibe Awards

Ligt de toekomst van IT-infrastructuur in de software?

Christof Ugau is managing partner van ePact, dat bedrijven helpt met hun uitdagingen op vlak van IT-infrastructuur. Het Cronosbedrijf focust op software defined datacenters. Het stelt zijn klanten in staat om hun IT-gebeuren anders en flexibeler te organiseren en minder afhankelijk te worden van de onderliggende hardware. Een evolutie die volgens hem broodnodig is...

"We merken bij klanten dat vragen rond IT alsmaar sneller komen. Die snelheid werd in het verleden vaak geremd door afhankelijkheid van hardware en van resources on site. Het uitgangspunt van een software defined datacenter is dat je een soort standaard creëert, een softwarelaag die je de mogelijkheid geeft om los te komen van je hardware en veel sneller en flexibeler te werk te gaan."

"Het is zinloos om te zeggen dat je een flexibel datacenter hebt 
als je het niet secure kan aanbieden."

"Dat is een sluitend end-to-end verhaal waarin alle aspecten moeten kloppen. Zo kan security niet meer op basis van logge IP-adressen of structuren georganiseerd worden. Dat moet in real time vanuit applicaties, group policies of gebruikersnamen gebeuren. Heel vatbare zaken die snel gezet kunnen worden, en ook snel aangepast kunnen worden. Het is zinloos om te zeggen dat je een flexibel datacenter hebt als je het niet secure kan aanbieden. Als je op de einddevices niet op een veilige manier toegang kan verlenen tot de gegevens, dan stopt het verhaal."

"We overtuigen onze klanten dat hun groei vooral zal zitten in het snel kunnen inspelen op veranderende behoeftes en vragen. Snelheid en inzage zijn belangrijk. Meten, weten en monitoren is belangrijk wanneer we iets aanpassen, want zo begrijpen we meteen de impact van de verandering. Kijk, je weet als bedrijf waar je naartoe wil en dat je, om je doel te bereiken, verschillende hindernissen zal moeten nemen. Pas na de allerlaatste hindernis zal je er de vruchten plukken. Dan pas heb je het summum bereikt. Stel dat je workflow 90% geautomatiseerd is, dan is dat heel knap. Toch levert het je geen tijdwinst op, want het is de overige 10% die je doorlooptijd bepaalt. Je moet dus altijd streven naar 100%. En dat is vaak een werk van lange adem. Daarom streven wij ook een langetermijnvisie na. We adviseren en sturen de klant, en gaan een partnership aan om samen het hele traject te doorlopen en uiteindelijk wel die 100% na te streven."

Security en snelheid, zijn dat vandaag de twee grote uitdagingen in de business?

"Vooral het securityaspect is echt een uitdaging. We moeten meer inzage krijgen in wat er gebeurt. In het verleden werd security herleid tot de buiten- en de binnenwereld. Nu moeten we het per applicatie gaan bekijken, want een security breach komt niet altijd van buitenaf. Je hebt vandaag de dag allerlei soorten securityinbreuken en die kunnen perfect ook binnenkomen langs het intern netwerk."

"Kijk, bedrijven willen hun data gemakkelijker openstellen. Dat impliceert dat ze het securityverhaal stricter moeten krijgen. Het gaat niet meer louter om security op zich, maar ook om monitoring: ze moeten weten wat er gebeurt zodat ze daarop kunnen inspelen. Door juist te monitoren, weet je als bedrijf wat je gemist hebt en kan je daarop inspelen en nieuwe securitymaatregelen toepassen."

"Security is een agile principe geworden. Leren uit de fouten die gemaakt zijn en daarmee verder gaan, daar komt het op neer."

"In dat opzicht is Security echt een agile principe geworden. Niet te lang stilstaan. Leren uit de fouten die gemaakt zijn en daarmee verder gaan, daar komt het op neer. Als de processen flexibel gedesigned zijn, dan kan je die workflow realiseren."

Waar ligt voor jullie als bedrijf de uitdaging?

"Die ligt vooral in het feit dat we tegenwoordig heel breed moeten gaan. Vroeger had je echt je specialisaties - die zijn er nog steeds trouwens - maar vandaag spreken we veel meer over een end-to-endapproach. We mogen niet meer in silo's denken. Dat is voor ons de uitdaging: nog steeds specialist zijn in ons vak, maar tegelijkertijd ook veel breder gaan zodat we onze klanten dat end-to-endverhaal te kunnen bieden waar ze nood aan hebben."

"Bijkomende uitdaging is snelheid. In de consumertechnologie loopt alles tegenwoordig heel vlot, maar bij businesstoepassingen gaat alles nog wat stroever. IT moet bijbenen en dezelfde flexibiliteit bieden die we thuis met alle appjes en toepassingen gewoon zijn, zonder daarbij security uit het oog te verliezen. We moeten de twee werelden kunnen combineren."

Je zegt dat IT breder moet gaan dan het zuivere specialistenwerk. Zorgt dat ervoor dat je op zoek moet naar andere profielen?

"Absoluut. Om over een end-to-endapproach te kunnen praten, moeten de drie traditionele silo's waarrond infrastructuur georganiseerd wordt - server, storage en networking - afgebroken worden. We moeten verbreden en mensen aantrekken die van de drie verschillende silo's verstand hebben. En liefst van zo veel mogelijk tegelijkertijd. Dat zijn de ideale profielen."

"Om over een end-to-endapproach te kunnen praten, moeten de drie traditionele silo's waarrond infrastructuur georganiseerd wordt - server, storage en networking - afgebroken worden."

"Infrastructuur is niet langer een eiland. Het dient ter ondersteuning van de business. Vandaag spreken we eerder over applicaties waarin de infrastructuur ingebed wordt. Zo kom je tot een flexibele constructie waarin ontwikkelaars de infrastructuur kunnen aansturen. Vandaag zoeken we dus ook mensen die de brug kunnen slaan tussen het infrastructuurluik en het ontwikkelen van de applicatie."

"Het gaat zelfs nog een stap verder. We hebben mensen nodig die businesszaken kunnen vertalen naar IT. Waar we vroeger een klein radertje waren in een groter geheel, proberen we vandaag een end-to-endvisie neer te zetten. Dat vergt profielen met kennis van a tot z. Mensen die de richting en de essentie kunnen bewaken en de lijnen kunnen uitzetten. Architecten, generalisten."

Op welk gebied zie jij momenteel de grootste nood aan innovatie?

"Business wordt tegenwoordig gestuurd vanuit groei en verandering. Bedrijven die zich niet klaarmaken om de digitale economie binnen te stappen, zetten zichzelf vroeg of laat buitenspel. Ik ben ervan overtuigd dat IT een ondersteuning is van de toekomstige manier van zaken doen. Bedrijven die bijvoorbeeld goed zijn in het online afhandelen van zaken, gaan aan belang en marktaandeel winnen, maar enkel als ze een achterliggend en sluitend plan hebben. Kleine spelers kunnen met een strak plan en een juiste approach heel snel heel groot worden."

"Kleine spelers kunnen met een strak plan en 
een juiste approach heel snel heel groot worden."

"Cloudresources liggen klaar, je moet ze enkel goed kunnen aansturen en er op de juiste manier gebruik van maken. Veel mensen tegelijk aanspreken, dat is vandaag de dag niet zo moeilijk, maar je moet je beloftes kunnen waarmaken. De flows en processen moeten goed uitgedacht zijn."

Zie je bepaalde sectoren waarin de nood hoger is dan elders?

"Er zijn natuurlijk sectoren die voorlopen en andere die achterlopen. Toch zie je overal, zelfs in klassieke sectoren zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, dat de digitale switch aan het gebeuren is. In ziekenhuizen loopt niemand nog rond met radiologische platen. Dat gebeurt allemaal digitaal, want dat is sneller en handiger. Digitale foto's kunnen bijvoorbeeld veel gemakkelijk en in real time gedeeld worden met de huisarts of andere specialist."

"Weet je, elk zichzelf respecterend bedrijf moet kritisch zijn. Administratieve flows die nog op papier gebeuren of waar mensen nog manuele handelingen voor moeten doen, zullen vanuit kostenefficiëntie verdwijnen."

"Ik denk dat veel bedrijven door de komst van GDPR met de neus op de feiten gedrukt zijn. Plots hebben ze door dat de oude manier van werken niet voldoende is."

"Elke sector zal met de digitale toekomst in contact komen, maar bij de ene zal dat sneller gebeuren dan bij de andere. Webshops zijn er in veel gevallen al. Ook de Ubers en Netflixen van deze wereld hebben de toegevoegde waarde van een software defined datacenter al gezien. Toch moeten ook zij voortdurend innoveren en moeten ze hun interne processen blijven optimaliseren."

"Ik denk dat veel bedrijven door de komst van GDPR met de neus op de feiten gedrukt zijn. Plots hebben ze door dat de oude manier van werken niet voldoende is. Ze kunnen bepaalde zaken niet in kaart brengen of dingen niet eenvoudig ongedaan maken. Sommigen processen gaan veel te traag en duren te lang. De urgentie is overal daar."

"Ook binnen elke sector zijn er bedrijven die er sneller en beter mee omgaan en bedrijven die achterlopen. Kijk naar Uber en Netflix. Waarom winnen die ten koste van de klassieke taxi's of videotheken? Omwille van het gebruiksgemak en de snelheid waarmee ze kunnen opereren. Een klassiek taxibedrijf dat via een app werkt, kan volgens mij veel meer weerwerk bieden aan Uber."

Bedrijven moeten zich klaarmaken om de digitale switch te maken, zei je daarnet. Wil dat zeggen dat we allemaal moeten overstappen naar de cloud?

"Niet noodzakelijk. Overstappen naar de cloud is niet iets wat je op een blauwe maandag beslist. Je moet er goed over nadenken. Je kan beter eerst een stap terugdoen en goed nadenken over wat je precies nodig hebt. Waarom ga je naar de cloud? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat zijn de oplossingen? Voor mij is cloud niet meer dan werken via een bepaalde standaard. Afspraken maken over welke services je gaat afnemen en wat je niet meer zelf gaat doen."

"Weet je, cloud is een beetje een hypeverhaal. We krijgen van klanten heel vaak de vraag hoe ze ermee moeten omgaan. Cloud omvat heel veel goede zaken, maar het lost niet alle problemen op. Je moet het in de juiste context zien. Je mag als bedrijf niet blind zijn voor de nadelen. Mijn advies: zorg voor een duidelijk strategisch plan, waarin ook legal aspecten en aspecten rond data en productie zijn opgenomen."

"Cloud lost niet alle problemen op.
 Je moet het in de juiste context zien."

"Cloud is ideaal om burst en onvoorziene resources of workloads op te vangen. Zaken die je perfect kan voorzien, zijn in mijn ogen minder geschikt om in de cloud te brengen. Wij geloven in een hybrid cloudmodel, waarin je het beste van beide werelden combineert. Zo kan je in eer en geweten zelf kiezen welke technologie je in een SaaS-model naar de cloud brengt en wat je on premise houdt. Die kunnen we samen in één tool gieten, één applicatie waarmee je beide werelden beheerst."

"Daar willen we klanten heel goed in adviseren, want we merken dat ze het soms niet zo goed weten. We mogen er ook niet te licht overgaan: alle aspecten van het verhaal moeten goed doorgepraat worden. Alles moet case by case worden besproken om er de voor- en nadelen van te kunnen afwegen."

Nog één vraag om af te sluiten: wat is volgens jou het grote voordeel van een software defined datacenter?

"Vroeger werden applicaties gealinieerd op servers en als de applicatie groeide, dan kwam daar heel veel manueel werk aan te pas. In een software defined datacenter is het zo dat de infrastructuur softwarematig wordt aangestuurd, zodat ze inherent kan blijven groeien. De groei, de schaling, zit ingebed in de software. Het is een kwestie van de juiste calls geven. Een heel abstracte materie waarbij applicaties alles end-to-end kunnen aansturen."

"De software zorgt voor de abstractie, maar ook voor de standaardisatie en de extentie. Ze geeft je de mogelijkheid om los te komen van de hardware en om de brug te slaan naar een cloudmodel. Met veel flexibiliteit als gevolg. Dankzij de software wordt je systeem schaalbaar en transparant. Zonder downtime. Als je morgen dubbel zo veel capaciteit nodig hebt, dan is dat snel, transparant en zonder downtime gefixt, want de software kan gemakkelijk uitgebreid worden."

"De software geeft je de vrijheid en flexibiliteit die je nodig hebt. Als je als bedrijf aan je klanten wil beloven dat ze op elk moment geholpen kunnen worden, dat je hen op elk moment kan bijstaan met het onderdeel of de dienst die ze nodig hebben, dan heb je een flexibel framework nodig dat alles in kaart brengt en klanten op de hoogte houdt van welke producten er in stock zijn of welke dienst er real-time mogelijk is."

"Kijk naar het Internet of Things. Zonder een onderliggend datacenter kan dat niet bestaan. De informatie die nodig is om het Internet of Things te laten werken, moet ergens gemonitord, geanalyseerd en verwerkt kunnen worden. Een software defined datacenter stelt je in staat om dat op een transparante en schaalbare manier te doen."

Bedankt voor het gesprek.

Els De Deken
De cloud der clouds: ligt de toekomst van IT in een multicloudstrategie?

"De schrik die bedrijven soms hebben
om naar een cloud over te stappen, is ongegrond."

Erlend Schenkels is al tien jaar managing partner van Arxus, een Cronosbedrijf dat gespecialiseerd is in cloudoplossingen voor overheden en privéondernemingen. Meer dan 40 specialisten in private & public cloud heeft hij in dienst. Die werken met platformen zoals Azure, Azure Stack & Office 365. Hij heeft de steile opmars van cloudsolutions van nabij meegemaakt en hij heeft een goed idee waar het in de nabije toekomst naartoe gaat. We legden ons oor bij hem te luister...

De cloud lijkt een verhaal van de laatste jaren. Zie jij het als een hype?

"Ik zie het eerder als een natuurlijke evolutie. Het klopt dat er voor 2010 eigenlijk niet over cloud werd gesproken, maar hosting bestond al wel. Ik zie hosting als cloud avant-la-lettre: voor verschillende klanten werden er dedicated services opgebouwd in datacenters." 


"De kern van de cloud is dat er resources gedeeld worden met elkaar, dat het systeem schaalbaar is en dat het overal bereikbaar is."


"Het hele cloudverhaal heeft een paar kerneigenschappen: belangrijk is dat er resources gedeeld worden met elkaar, dat het systeem schaalbaar is en dat het overal bereikbaar is. Het is vooral dat laatste dat een heel grote accelerator is geweest voor het cloudverhaal. Mensen zijn meer en meer van overal gaan werken. In die evolutie naar cloud zijn er een paar grote partijen geweest die zich samen met hun oplossingen naar voor hebben geschoven. Die spelers haalden een heel groot volume en werden in ijltempo groot. Voor we het goed en wel doorhadden, werd er over cloud gesproken." 

"De verschillen tussen een public en een private cloud werden ook meteen duidelijk: in een public cloudverhaal was het one size fits all op grote schaal. Een private cloud was doorgaans wat kleiner en meer op maat."

Tegenwoordig hoor je voornamelijk spreken over hybrid cloud en multicloud. Hoe passen die in het plaatje? 

"Zodra de cloudsystemen meer ingeburgerd raakten, werd duidelijk dat je sommige diensten beter kan afnemen in de public cloud en dat je voor anderen beter af bent met een private cloud. Zo kregen we al snel een combinatie van verschillende vormen, een zogenaamde hybrid cloud. In de meeste gevallen was het gewoon de eerste adoptie van cloud die moest gecombineerd worden met de interne IT van de klant. Maar we zagen dat er ook andere combinaties ontstonden, bijvoorbeeld tussen private cloud en public cloud. Of tussen public met private of on premise." 

"Klanten zijn gaan zoeken naar de beste service, maar dan meer op een applicatief niveau. We hebben gezien dat ze CRM-pakketten als Software as a Service afnamen. Waar kan ik de beste service en de beste kwaliteit krijgen voor mijn noden? Dat werd voor veel klanten de insteek. De focus ligt op het functionele en minder op welke cloud het nu precies is. 

"De multicloudstrategie is een belangrijke trend.
Voor ons als provider brengt ze heel wat challenges mee.

"Dat heeft geleid tot het ontstaan van een hybrid cloud en vervolgens ook tot het multicloudverhaal, een hybrid cloud met verschillende spelers. We hebben klanten die hun ERP hebben in de Salesforce-cloud, maar alles wat webfacing is, staat op het Azureplatform en het datawarehouse draait nog in onze eigen datacenters, dus in private cloud. Zo zijn ze dus meerdere clouds gaan combineren en hebben ze een multicloudstrategie ontwikkeld." 

"Die multicloudstrategie is een belangrijke trend. Voor ons als provider brengt ze heel wat challenges mee. Je moet bijvoorbeeld zorgen voor single identity over de verschillende clouds, zodat je als gebruiker een single sign on-ervaring hebt. De eindgebruiker mag niet merken dat hij op multiclouds zit."

"Vaak zien we dat er binnen één applicatie voor één provider wordt gekozen. Amazon webservices, Google Cloud-platform en het Azure Cloudplatform: dat zijn eigenlijk de drie voornaamste spelers in de public cloudsfeer voor infrastructure en platform as a service. Sommige workloads kan je perfect op een van die drie platformen laten draaien. We merken dat die grote spelers er heel goed in slagen om bepaalde unieke componenten te implementeren, zodat eenvoudig shiften tussen de verschillende cloudspelers niet evident is. Een multicloudstrategie waarin je morgen van de ene provider naar de andere kan switchen omdat die toevallig enkele centen per gigabyte goedkoper is, dat zie ik niet snel gebeuren." 

"De beste functionaliteit, die het dichtst aanleunt tegen de technologie, die ga je kiezen."

"Op applicatief niveau de beste fit vinden voor jouw businessnoden, daar komt het eigenlijk op neer in het hele multicloudverhaal. De beste functionaliteit, die het dichtst aanleunt tegen de technologie, die ga je kiezen."

Wat zie jij als de grote clouduitdagingen voor de komende jaren?

"Dé uitdaging, zowel voor ons als voor onze klanten, is het up-to-date blijven met de evolutie. Vooral dan van de public cloud-spelers. Public cloud is de laatste twee jaar in een hels tempo aan het evolueren. Voor individuele personen is het niet te doen om alles te volgen. De juiste services uit het public cloud-portfolio kiezen en daar expertise van opbouwen zodat je ze goed kan implementeren en er de benefits kan uithalen, daar komt het op neer."

Wat zijn de voordelen van een multicloudverhaal?

"Ik denk dat je dat geval per geval moet bekijken. Een evident voordeel van een multicloudstrategie is dat je de lock-in beperkt. Dat je niet gebonden bent aan een partij die eenzijdig de prijzen kan optrekken of er zelfs voor kan zorgen dat je in de problemen komt. Anderzijds heeft werken met één partij ook voordelen: de overheadkost die met de connectie tussen de verschillende clouds gepaard gaat, die heb je bijvoorbeeld niet." 

"Ik ben ervan overtuigd dat je
business per business moet bekijken
wat de beste strategie is."

"Je moet dus heel hard afwegen wat voor de klant de beste oplossing is. Als je kijkt naar de evolutie, dan zien we dat het multicloudverhaal meer ingang heeft bij grote klanten. Het heeft daar ook meer zin omdat je businesswise een grotere winst haalt uit het juiste businessplatform en de juiste functionaliteit voor de businessnoden. Het multicloudverhaal geeft de business owners of de application owners meer vrijheid om het exacte product te kiezen dat ze nodig hebben. Je dwingt ze niet in een bepaalde richting. Een kleinere partij heeft meer voordeel bij zo efficiënt mogelijk alles aan elkaar te koppelen binnen één cloud platform. Aan het einde van het verhaal gaat die daar grotere besparingen of een efficiëntere werking mee bekomen dan wanneer hij gaat shoppen bij verschillende partijen."

"Ik ben er dus van overtuigd dat je business per business moet bekijken wat de beste strategie is."

Welke zijn de belangrijke thema's binnen het cloudverhaal?

"Security is altijd een belangrijk aspect in een cloudverhaal. Daar wordt door alle spelers heel sterk op ingezet. De schrik die bedrijven soms hebben om naar een public of private cloud over te stappen, is eigenlijk ongegrond. De security die standaard aangeleverd wordt in een cloud ligt vaak hoger dan bij de klant zelf. Ze zijn dus vaak beter beveiligd. De investeringen die public cloudproviders kunnen doen, liggen vaak 10 tot 100 keer hoger dan wat een normale klant on premise kan implementeren." 

"Security blijft wel belangrijk, want je werkt met generieke bouwblokken en die moet je op een correcte en slimmer manier met elkaar verbinden. Het platform kan wel secure zijn, maar als de verbinding tussen de elementen niet juist zit, dan bouw je een insecure oplossing." 

"De schrik die bedrijven soms hebben
om naar een cloud over te stappen, is ongegrond.

"Behalve het securityverhaal, is het in het cloudverhaal nodig dat je slim omspringt met de verschillende cloudplatformen om ervoor te zorgen dat het servicelevel beantwoordt aan de noden van de firma. Back-up is bijvoorbeeld niet standaard geactiveerd op alle services. Je moet er dus wel aan denken om die te activeren. Het is belangrijk om een hele goede architectuur te bouwen die kijkt naar welk serviceniveau de cloud je biedt. Je kan er niet altijd van uitgaan dat het altijd per definitie beantwoordt aan al je noden." 

Waar ligt volgens jou het onontgonnen terrein op het vlak van could? Waar liggen de ideeën voor de toekomst?

"De kracht van de cloud platformen ligt volgens mij bij packaged solutions of vertical solutions. Daar kan je op korte termijn een mooie business op bouwen." 

Wat bedoel je daarmee? 

"De grote cloudplatformen geven je een hele reeks bouwblokken die op zich al een enorme maturiteit hebben. Denk maar aan chatbotsystemen of aan cognitieve services, aan IoT-hubs. Die bouwblokken geven je de mogelijkheden om heel snel en zonder grote investeringen op infrastructuurvlak oplossingen te vinden voor een bepaalde sector of problematiek. Ik denk dat we absoluut nood hebben aan initiatieven die zo'n probleemstellingen in de markt vastpakken en die met die nieuwe bouwblokken echte high-end innovatieve oplossingen neerzetten." 

"Als we een paar innovatieve oplossingen kunnen ontwikkelen, die eenvoudig geïmplementeerd kunnen worden buiten de landsgrenzen, dan heb je een enorm opportuniteit, maar ook een flinke uitdaging, want onze eigen Belgische markt is soms te klein voor dergelijke point of packaged solutions. Je moet dus altijd kijken buiten de landsgrenzen en gaan voor een oplossing die iets breder kan ingezet worden dan in onze context. Beslis je om voor een heel getarget publiek te gaan, dan moet je buiten de landsgrenzen treden, en daar kom je alle grote providers tegen. Zoals ik zei, een uitdaging."Ondernemerstraject van Uptime en Cronos stoomde Dries Symaeys klaar voor zijn eigen IT-bedrijf.

"Fouten maken mag. Je kan er alleen maar van leren."

Amper 30 is hij, maar toch staat Dries Symaeys al geruime tijd aan het hoofd van Continu-IT, het IT-bedrijf dat hij enkele jaren geleden zelf oprichtte. Katalysator voor zijn ondernemingsverhaal was een opleidingstraject dat de jonge managing partner binnen de Cronos Groep volgde. En daar plukt hij naar eigen zeggen nog steeds de vruchten van. Een boeiend gesprek over jong ondernemerschap...

Dries, je bent oprichter van Continu-IT. Vertel eens, hoe is dat verlopen?

"Het idee voor Continu-IT is gegroeid uit een ander Cronos-bedrijf, Hestia. Dat is een managed services provider binnen de Uptime Group. Ik werkte daar in de afdeling die zich bezighield met monitoring van infrastructuur bij klanten. We hadden die afdeling opgericht om de vinger aan de pols te houden van wat er op infrastructureel vlak gebeurde bij de klant, maar ook omdat we merkten dat klanten zelf meer en meer behoefte hadden aan inzicht in hun infrastructuur. Binnen de kortste keren bestond de afdeling uit vier personen."

"Net op het moment dat die afdeling uit zijn voegen barstte, ben ik samen met collega Sören heel enthousiast aan een ondernemerstraject binnen de Cronosgroep begonnen. Het heette toen nog anders, maar je zou het als de voorloper van de huidige Uptime Vibe Awards kunnen beschouwen. De bedoeling was immers om ons klaar te stomen om ons eigen idee uit te werken en een onderneming op te starten. Heel praktisch, want voor ons betekende dat dat we het idee waar we al mee bezig waren, verder konden concretiseren. Zo is Continu-IT ontstaan, een bedrijf dat zich bezighoudt met monitoring van IT-infrastructuren en alle aanverwante dienstverlening."

Continu-IT is dus voortgevloeid uit het ondernemerstraject dat je bij Cronos hebt gevolgd. Wat moeten we ons bij dat traject voorstellen?

"Heel concreet: je wordt begeleid in alle stappen waar een ondernemer mee bezig moet zijn. Je krijgt een inzicht in het hele ondernemingsproces. Aan de ene kant wordt er gefocust op het 'Wie ben ik?'-verhaal. Wat zijn mijn sterktes? Wat zijn mijn zwaktes? Wat drijft me? Welke zijn mijn passies? Ook belangrijk: welke zijn mijn valkuilen?"

"Zodra je het antwoord op al die vragen kent, moet je leren hoe je daarmee omgaat. Als je weet wie je zelf bent, dan weet je ook wie je niet bent. Dat helpt je om je te omringen met de juiste mensen. Met de juiste competenties rondom je kan je de meer praktische zaken veel makkelijker aan. En zo behoed je je veel meer voor je valkuilen."

"Een ondernemerstraject binnen Cronos is geen handleiding die je moet volgen om een bedrijf op te starten en na x aantal jaar veel winst te maken."

"Die praktische zaken, dat zijn dan: een businessplan opmaken, financiering zoeken voor een project, engagement van je mensen en je bedrijf verzekeren. Zo krijg je bijvoorbeeld een opleiding in het geven van presentaties, zodat je prospecten kan overtuigen. Je leert ook hoe je een sollicitatiegesprek of een functioneringsgesprek aanpakt. Of een exitgesprek. Heel concrete competenties die je nodig hebt om een bedrijf op te starten."


"Veel mensen denken dat je tijdens zo'n opleidingstraject een kant-en-klare handleiding voor ondernemers krijgt. Als je die volgt, heb je na x aantal jaar een bloeiend bedrijf dat veel winst maakt. Zo werkt het dus niet. Wat je tijdens zo'n ondernemerstraject krijgt, is een kader. Ondersteuning binnen een groep vol ondernemers en ervaringsdeskundigen. Je wordt in contact gebracht met de juiste mensen binnen de Cronos Groep. Je leert mensen kennen die je kunnen bijstaan, die je begeleiden en coachen. Maar in the end, moet je wel alles zelf doen."

Is het dan zo dat je een soort van mentor hebt die je begeleidt bij de opstart van je bedrijf?

"In zekere zin wel. Ik heb altijd iemand gehad bij wie ik terecht kon, maar het is nooit één persoon geweest. Je krijgt eigenlijk een hele groep mentoren. Dat is volgens mij typisch voor de Cronos Groep. De mentaliteit hier is: je kan niet overal goed in zijn. Daarom leren ze je om connecties te leggen binnen de groep. Ze leren je om jezelf te omringen met veel mensen, zodat je de juiste mensen op het juiste moment kan aanspreken. Ik heb nog steeds op regelmatig basis een coachingsessie met An Symons, en als ik businesswise vragen heb rond prijszetting of strategie, dan zijn er andere personen bij wie ik terecht kan."

"Ondernemen binnen Cronos neemt een hele hoop van de onzekerheden weg die met het oprichten van een onderneming gepaard gaan."

Zou je zonder het ondernemingstraject van Cronos ook een onderneming hebben opgericht?

"Goeie vraag. Het ondernemen zit in mij, dus de kans is groot dat ik in een andere constellatie ook iets zou hebben opgericht. Het zou wellicht langer geduurd hebben, want het hele traject heeft voor mij wel wat zaken versneld."

"Of ik ook binnen de Cronos Groep terechtgekomen zou zijn? Ik denk het wel. Ondernemen binnen Cronos neemt een hele hoop van de onzekerheden die met het oprichten van een onderneming gepaard gaan, weg. Je hebt een heel groot vangnet. Ik sprak daarnet al over het grote netwerk van mensen waarop je een beroep kan doen, maar je kan binnen de groep ook gebruik maken van veel ondersteunende diensten. Er is bijvoorbeeld iemand die het wagenpark voor je bedrijf beheert, en iemand die ervoor zorgt dat de lonen van je mensen op tijd betaald worden. Allemaal dingen waar je anders zelf mee bezig moet zijn. Het is niet zo dat alles voor je gebeurt, maar er wordt je wel op heel veel gebieden hulp geboden. Heel veel zaken worden dus voor je vergemakkelijkt."


"Zo krijg je ook financiële ondersteuning bij de oprichting van je bedrijf. Een bedrijf uit de grond stampen, vraagt vaak een grote financiële investering. Ook daar biedt Cronos ondersteuning."

Wat heeft een ondernemer volgens jou nodig om succesvol te zijn?

"Drive. Dat is heel belangrijk. Je moet er zin in hebben. Je moet warm worden van het hele idee om zelf iets uit de grond te stampen. Je moet voldoende energie hebben. Dat bleek ook uit de opleidingssessies. Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is belangrijker dan je denkt."

"Ook belangrijk: zelfkennis. Inzicht in jezelf kan je alleen maar helpen. Als je goed weet wat je sterktes en zwaktes zijn, dan zal je veel beter herkennen wanneer je een tweede of een derde persoon nodig hebt."

"En zonder een beetje durf en lef ga je natuurlijk de stap niet zetten, dus schrijf dat ook maar op."

"Je kan eigenlijk geen betere ondersteuning krijgen dan hier binnen de groep."

Zou je 't iedereen aanraden om hetzelfde traject als jij te doorlopen?

"Als je de kans krijgt, en als je ze wil: uiteraard. Wie gebeten is door de ondernemersmicrobe en een idee heeft, moet niet twijfelen. Je kan eigenlijk geen betere ondersteuning krijgen dan hier binnen de groep. Heel open, heel direct. Als het nodig is, dan wandelen we nu naar de grote baas van Cronos. Die staat altijd open voor ideeën of voor een goeie babbel. Dus als je met dat gevoel zit, zeker doen en niet twijfelen. Als ondernemen niets voor jou is, dan zou ik er niet aan beginnen. Dit is de ideale grond om je bedrijf in te planten."

Wat waren voor jou de moeilijkheden bij de opstart van Continu-IT?

"Ik had het aanvankelijk moeilijk om mezelf in te tomen. Ik heb een heel grote drive en aanvankelijk ging ik daar op de foute manier mee om. Ik zette mijn energie op de verkeerde manier in. Ik werkte heel hard, klopte heel veel overuren en verloor me te vaak in detaillistische technische zaken. Ik merkte dat ik daar eigenlijk weinig energie voor terug kreeg. Tijdens het traject heb ik mezelf beter leren kennen, en heb ik geleerd om mezelf en mijn energie beter te kanaliseren."

"Er bestaan geen regels voor ondernemen. Je krijgt wel een kader mee, maar je moet het uiteindelijk zelf allemaal ondervinden."

"Ook moeilijk: leren vertrouwen op collega's. Tijdens de oprichting van je bedrijf is alles redelijk spannend en nieuw. Je krijgt een hele hoop tools in handen, en dan is het aan jou om te bepalen: wat ga ik met die tools doen? Ga je overal zelf mee aan de slag? Ga je een deel uitbesteden? Met welke mensen ga ja je omringen? Dat moet ieder voor zich bepalen. En dat is niet altijd gemakkelijk."

"Dat was ook mijn valkuil. Ik beschouw het als een vorm van perfectionisme: alles moest in grote lijnen op mijn manier gebeuren. Na een tijdje heb ik dat leren loslaten en ben ik beginnen vertrouwen op andere mensen. Vroeger zei men wel eens 'alles wat je zelf doet, doe je beter.' Beter zou zijn: alles wat je door de juiste mansen laat doen, doe je beter. Verzamel de juiste mensen rondom je en laat hen de zaken doen waar je zelf niet goed in bent. Zo moet je ze zelf niet meer doen en verlies je er ook geen energie aan."

"Ach, er bestaan geen regels voor ondernemen. Je krijgt een kader mee, maar uiteindelijk moet je het zelf allemaal ondervinden. En dat maakt het zo boeiend."

Waarom moeten mensen met ondernemingszin zich inschrijven voor de Vibe Awards?

"Simpel: omdat er geen betere kweekgrond is voor je onderneming dan deze. Je hebt hier de juiste mensen waarop je een beroep kan doen. Mensen met ervaring die je bijstaan met raad en daad. Bovendien: je mag hier falen. Als morgen blijkt dat je idee toch niet zo levensvatbaar is als we hadden voorzien, dan is dat zo. Dan word je ook begeleid en ondersteund."

"De risico's die gepaard gaan met ondernemen, die heb je hier bijna niet. Je kan hier heel creatief uit de hoek komen, je kan hier je zin doen aan een heel laag risico. Dus ik zie niet in waarom je 't niet zou proberen. Dit is de ideale playground. De ideale voedingsbodem om je idee een kans te geven."

"Fouten maken mag. 
Je kan er alleen maar van leren."

Nog een afsluiter: welke tip zou jij aan jonge ondernemers meegeven?

"Gewoon doen! Probeer je onzekerheden aan de kant te zetten. Face your fears. Zodra je eraan begint, volgt al de rest vanzelf. Durf gewoon de eerste stap te zetten. Twijfel niet te fel aan jezelf. Fouten maken mag, je kan er alleen maar van leren."

"En terwijl je bezig bent: staar je niet blind op de details. Focus op de grote lijnen, want die zijn belangrijker. En durf op andere mensen te vertrouwen."

Uptime Group staat voor een uitdagende toekomst met veel nieuwe medewerkers

"Wie een goed idee heeft, krijgt hier alle kansen om dat met de juiste ondersteuning uit te werken"

Voor een succesvolle carrière in de IT-wereld heb je niet noodzakelijk een technisch diploma nodig. Daarvan is de charismatische Rita Verreydt het levende bewijs. Met een diploma geschiedenis op zak, groeide ze uit tot één van de bekendste Vlaamse topvrouwen in de IT-wereld. Vandaag staat ze als ceo van Uptime Group aan het hoofd van meer dan 350 infrastructuurspecialisten. En dat zouden er de komende jaren heel wat meer kunnen worden. 

Rita, je bent ceo van de Uptime Group. Hoe ben je dat geworden?
"Lang geleden ben ik in de sector gestart in een salesfunctie. Ik ben geschiedkundige van opleiding, maar ben altijd geïnteresseerd geweest in IT. Vanaf dag één heb ik gewoon mijn ding gedaan. Ik heb goed geluisterd naar klanten, en ben altijd geïnteresseerd geweest in medewerkers en concepten. Ik heb het geluk gehad dat ik redelijk snel algemeen directeur ben geworden binnen een internationale groep." 

"Na 23 jaar in hetzelfde bedrijf ben ik overgestapt naar de Cronos Groep. Aanvankelijk als consultant, maar al snel hebben ze me gevraagd om Uptime Group, één van de clusters binnen de groep, te leiden. En zo ben ik op deze stoel terecht gekomen."

Waarom ben je overgestapt naar de Cronos Groep?
"Cronos staat gekend voor zijn ondernemerschap en dat sprak me wel aan. Ik wou zelf mijn schouders onder een bedrijf zetten, nog meer dan ik tevoren al deed. Ik wilde mensen samenbrengen om samen iets wezenlijks te maken. Die mogelijkheid krijg je binnen de Cronos Groep. Je kan er creatief zijn en nieuwe ondernemingen oprichten." 

"Los daarvan wilde ik ook werken voor een Belgisch bedrijf. Ik had meer dan 20 jaar voor een internationale beursgenoteerde onderneming gewerkt. Het was tijd voor iets anders. Ik ben heel erg blij dat ik die keuze heb gemaakt."

De IT-wereld wordt gepercipieerd als een echte mannenwereld. Hoe ervaar jij dat als vrouw aan de top?

"Die vraag wordt me regelmatig gesteld. Het is inderdaad zo dat de IT-wereld een mannenwereld is. Vrouwen, en vooral vrouwen aan de top, zijn een schaarse uitzondering. En dat is jammer. "

"Dat heeft veel te maken met hoe er naar IT wordt gekeken. Voor veel mensen is een IT'er nog steeds de nerd met het brilletje die in een donkere kelderkamer aan een computerscherm gekluisterd zit. Dat is een achterhaalde visie. De wereld is de afgelopen jaren immens veranderd. Ze zijn er nog wel, die nerdy IT'ers, maar IT is veel breder en completer geworden."

"Met meer vrouwen in IT kan de wereld er veel mooier en beter gaan uitzien."

"IT'ers zijn mensen die praten met andere mensen, die luisteren naar problemen en die bereid zijn om er een oplossing voor te bedenken. Mensen die bereid zijn om de wereld vooruit te helpen. Moet je daar technisch voor zijn? Ja, voor sommige aspecten wel, maar de IT-wereld is veel meer dan die technische kant. In sommige jobs moet je vooral heel goed kunnen luisteren. Daar moet je de vertaalslag kunnen maken tussen wat er nodig is en hoe de technische mensen dat voor elkaar kunnen krijgen. En daar heb je vaak een hele hoop vrouwelijke skills voor nodig."

"Wanneer ik ga praten voor scholen, dan ontdekken studenten vaak een waaier aan IT-jobs waar ze het bestaan niet eens van konden vermoeden. Stuk voor stuk jobs die absoluut ook geschikt zijn voor vrouwen. Je hebt in de wereld ongeveer 50% mannen en 50% vrouwen. Je hebt dus sowieso vrouwen nodig om de juiste tools te ontwikkelen. Met vrouwen in IT kan de wereld er veel mooier en beter gaan uitzien."

Je zegt dat Cronos gekend staat voor zijn ondernemerschap. Wat maakt volgens jou een goede ondernemer? Welke eigenschappen heeft die nodig?
"Een ondernemer mag in de eerste plaats geen schrik hebben. Geen schrik om in zichzelf te geloven, maar ook om op anderen te vertrouwen. Ten tweede moet een ondernemer ervoor durven gaan. En natuurlijk bereid zijn om af en toe tegenslagen te incasseren."

"Mijn advies voor startende ondernemers? Als je een doel voor ogen hebt, neem het dan vast en ga ervoor. Geloof in jezelf en omring je met de juiste mensen. Dan lukt het wel."

Heb je als ervaren topvrouw in IT nog andere tips voor jonge ondernemers?
"Ja. Een heel belangrijke tip: als je een idee hebt, maak dat dan bekend. Verstop je niet in een hoekje. Praat er met zo veel mogelijk mensen over en zorg dat je omringd wordt door mensen die je kunnen helpen. Elk goed idee moet getoetst worden, moet gefinetuned worden. En dat doe je niet alleen. Dat doe je door te praten met mensen met ervaring. Met mensen die uit een andere wereld komen ook. Dat is enorm belangrijk. Vraag om hulp. Dan heeft je idee veel meer kans op slagen."

"Er is trouwens geen enkel idee dat te gek is om gerealiseerd te kunnen worden. Het kan zijn dat het te vroeg is voor jouw idee, dat wel. Maar dat ontdek je pas als je ermee naar buiten komt." 

En met de Uptime Vibe Awards willen jullie mensen de kans geven om met hun idee naar buiten te komen.
"Klopt. Wie een goed idee heeft, krijgt hier alle kansen om dat met de juiste ondersteuning uit te werken en eventueel om te vormen tot een onderneming. " 

"Voor ons als groep zijn de Uptime Vibe Awards ook een goede manier om wat meer naamsbekendheid te krijgen. We willen allemaal samen duidelijk maken dat we naar gedreven mensen op zoek zijn. Vandaag is iedereen op zoek naar jong talent. Als we via de Vibe Awards aan al die talenten kunnen laten weten dat de Uptime Groep een plek is waar ze met hun ideeën terecht kunnen, dan sta ik daar 200 procent achter. Als we op die manier onze positieve vibe naar buiten kunnen brengen, waarom niet? 

"We staan in de wereld van infrastructuur voor een immense transformatie. Ik zou het heel fijn vinden mochten we via de Vibe Awards in contact kunnen komen met mensen die ons nieuwe ideeën kunnen aanbrengen."


Wat zijn jouw verwachtingen van de Vibe Awards?
"Eerst en vooral wil ik opnieuw mensen warm maken voor een carrière in IT. Er zijn zo veel mensen met goede ideeën, en die wil ik leren kennen." 

"Weet je, we staan in de wereld van infrastructuur voor een immense transformatie. De bedrijfswereld is in razendsnel tempo aan het veranderen. Ik zou het heel fijn vinden mochten we via de Vibe Awards in contact kunnen komen met mensen die ons nieuwe ideeën en inzichten kunnen aanbrengen. En als we die mensen vinden, dan willen we hen de kans geven om hun ideeën uit te werken."


Met de Vibe Awards wil je de Uptime Groep meer naamsbekendheid geven, zeg je. Laat ons even de daad bij het woord voegen. Maak eens wat reclame voor jezelf. Waar kunnen jullie mensen en bedrijven mee helpen?
"Wij zijn een dienstverlenend ICT-bedrijf dat zich toespitst op infrastructuurvraagstukken. Binnen de brede IT-wereld hebben we ons gespecilaiseerd in alles at met infrastructuur te maken heeft. Ook dat is een heel breed vakgebied, met veel expertises, maar met de verschillende bedrijven van de groep beheersen wij ze allemaal. We hebben alle profielen en experten in huis en beheersen het hele scala. Wij houden ons bezig met de storage, met het netwerk, de security, managed services. Zowel bij de klanten in huis, maar ook in de cloud."

Wat zie jij als de grote uitdaging voor de groep?
"Het vinden van het juiste talent, dat is absoluut de grootste uitdaging. Gezien de digitale transformatie waar alle bedrijven mee bezig zijn, is IT niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Nu niet, en binnen 10 jaar niet. Er is meer dan werk genoeg, maar daar heb je het talent voor nodig." 

"Als we 's morgens de kraan opendraaien, dan vragen we ons niet meer af hoe het komt dat er water uit stroomt. Met IT is het een beetje hetzelfde."

"De IT-wereld wordt hoe langer hoe complexer. Mensen denken vaak: ik doe mijn laptop open en connecteer me, maar ze vergeten wat er achter schuilt. Vergelijk het met elektriciteit en water. Als we 's morgens de kraan opendraaien, dan vragen we ons niet meer af hoe het komt dat er water uit stroomt. Als we het licht aansteken, dan vragen we ons niet af waarom de lamp brandt. Als je er wat meer over nadenkt, dan weet je dat er gigantische centrales zijn die moeten draaien vooraleer dat licht aangestoken kan worden of vooraleer er water uit die kraan komt." 

"Met IT is het een beetje hetzelfde: iedereen vindt het maar normaal dat je altijd en overal bereikbaar bent met je smartphone. Er zijn heel veel mensen die een job hebben en ervoor zorgen dat jij je smartphone elke dag kan gebruiken. En dat wordt te vaak vergeten."

Bedankt voor dit gesprek.
"Graag gedaan."
 
 

"Software is eating the world" ook in infrastructuur
 

De wereld is in constante verandering en de digitale revolutie maakt zijn intrede. In deze digitale economie draait alles om kennis, onder de vorm van data.  De vraag is: hoe kan je op een snelle en efficiënte manier kennis vergaren en hier een businessmodel rond bouwen?

Stilstaan is geen optie meer en vroeg of laat gaat elke sector zich naar deze wetmatigheid moeten schikken en zich dus anders moeten organiseren. Wie erin slaagt om zijn interne werking zo te organiseren dat hij flexibeler kan omgaan met obstakels, gaat marktaandeel winnen tegenover concurrenten die niet investeren of niet snel genoeg de omslag kunnen maken. Omdat hier het handelswaar digitale data is, gaat IT steeds een zwaarder aandeel krijgen. IT als onderdeel van de business, die de digitale strategie moet aanleveren. Zij gaan dus eigenlijk de “go to market” strategie (mee) bepalen.

In deze context plaatsen we onze “Software Defined Data Center” visie.

Dit is een Software Defined verhaal dat de business in staat stelt om snel, efficiënt en op een veilige manier te handelen. De IT invulling van de visie valt te vertalen naar concepten zoals automatisatie, monitoring, analyse, schalen, data protectie en business continuïteit.

Software Defined Data Center (SDDC) is voornamelijk een verhaal waar business applicaties een ontwikkel framework krijgen dat nauw kan interageren met een door software gedefinieerde infrastructuur laag. Dit om die steeds veranderende vraag in heel de keten te kunnen afdekken en op grote schaal te kunnen blijven groeien. Al dit zonder manuele interventie.

Doordat SDDC een software laag is, kunnen we spreken over standaardisatie en stelt het de business in staat om zelf te bepalen wat de modaliteiten zijn. Draaien we dit nog in onze eigen data centers, of brengen we alles naar de publieke cloud? In de praktijk zien we een mix van beide, we spreken dan van een Hybride Cloud. Bedrijven houden een deel van hun core en vaak voorspelbare workload in eigen beheer en de fluctuerende en customer facing workload wordt voornamelijk in de Cloud geplaatst. Punt is hier dat klant de keuze heeft en dat de SSDC technologie dit mogelijk maakt.

 
Public Cloud? Private Cloud? Wat denk je van Multi-Cloud?
 

Een multi-cloud omgeving combineert private en public cloudplatformen (onder andere Amazon Web Services, Google Platform en Microsoft Azure). Verschillende cloudplatformen helpen bedrijven in hun groei en in het snel en efficiënt beheren van hun (wereldwijde) infrastructuur.

De praktijk leert ons dat er zelden wordt gestandaardiseerd op één cloud platform. Deze evolutie biedt tal van voordelen, maar ook uitdagingen. Het gecombineerd gebruik van meerdere cloud platformen geeft aanleiding tot nieuwe unieke uitdagingen, dit op het gebied van security, performance, agility en kosten. Het ontwarren van deze complexiteit geeft je als service provider en bedrijf een serieuze voorsprong op de concurrentie.

 
Innovatie in infrastructuur, wat bedoel je?
 

Digitale innovaties doen de wereld om ons heen in een snel tempo veranderen. De verantwoordelijken hiervoor zijn de SMAC-technologieën – social, mobile, analytics en cloud. De infrastructuur hiervoor is gelegd, nieuwe diensten vinden in snel tempo hun weg naar de markt.

Vierde Industriële Revolutie, zo wordt het tijdperk waarin we momenteel leven genoemd vanwege de oneindige mogelijkheden van technologie. Andere belangrijke digitale innovaties van dit moment zijn blockchain, containerisatie, cybersecurity, Internet of Things, virtual reality & augmented reality, artificial intelligence.

Al deze innovaties zetten businessmodellen op hun kop. Om niet achter te geraken heb je nood aan snelheid. Snelheid maakt het verschil. Door sneller applicaties en diensten op de markt te brengen, kunnen bedrijven zich beter onderscheiden. Om dit mogelijk te maken, moeten bedrijven kijken naar het gehele proces; van het ontwikkelen van software tot en met het in productie nemen ervan.

 
De Vibe Awards gaan van start
 

Je wordt er van je sokken geblazen door termen als digital transformation, hyper converged, hybrid cloud of security as a service. Het lijkt niet echt toegankelijk en klinkt wat complex. Je stelt je een bedrijf voor dat een beetje stoffig is, bemand door hoogbegaafde nerds. 

Maar als je wat van dichterbij kijkt en op onderzoek uitgaat, merk je er de wondere en boeiende wereld van innovatieve technologie, artificial intelligence, internet of things en blockchain, waarbij we met de Vibe Awards een voortrekkersrol opnemen met een open blik op de toekomst en de ruimte geven aan innovatieve ideeën en de uitwerking ervan. 

Daarom lanceren we de Vibe Awards, de prijs voor ondernemend IT talent met een straf tech idee of concept.

Hoe werkt het en wat valt er te winnen, vraag je je af? 

Iedereen die een idee of concept heeft in de wondere wereld van innovatie in infrastructuur, denk aan onderwerpen zoals digital transformation, hyper converged, hybrid cloud of security as a service, stuurt dat door via deze site tegen eind november 2018 met een korte motivatie. 

Vervolgens word je uitgenodigd om je idee te komen voorstellen aan ons team. 

Voldoet jouw idee of concept aan de vooropgestelde criteria, dan neem jij je golden ticket mee naar huis om aan de slag te gaan.  We gaan samen op zoek binnen ons bedrijf naar de geschikte mensen om de schouders te zetten onder de uitbouw van jouw idee.  En wie weet krijgt het wel het potentieel tot het uitbouwen van een bedrijf binnen onze groep, of word je zelf founder!

Dus, ben jij zelf de man of vrouw met tech talent en een tech idee, of ken je iemand, aarzel niet om je in te schrijven voor de Vibe Awards op www.vibeawards.be en we zien elkaar misschien in december. 

 
Bert Van Wassenhove