Vibe Awards
de prijs voor ondernemend IT talent

Blog

Stay tuned

De cloud der clouds: ligt de toekomst van IT in een multicloudstrategie?

"De schrik die bedrijven soms hebben
om naar een cloud over te stappen, is ongegrond."

Erlend Schenkels is al tien jaar managing partner van Arxus, een Cronosbedrijf dat gespecialiseerd is in cloudoplossingen voor overheden en privéondernemingen. Meer dan 40 specialisten in private & public cloud heeft hij in dienst. Die werken met platformen zoals Azure, Azure Stack & Office 365. Hij heeft de steile opmars van cloudsolutions van nabij meegemaakt en hij heeft een goed idee waar het in de nabije toekomst naartoe gaat. We legden ons oor bij hem te luister...

De cloud lijkt een verhaal van de laatste jaren. Zie jij het als een hype?

"Ik zie het eerder als een natuurlijke evolutie. Het klopt dat er voor 2010 eigenlijk niet over cloud werd gesproken, maar hosting bestond al wel. Ik zie hosting als cloud avant-la-lettre: voor verschillende klanten werden er dedicated services opgebouwd in datacenters." 


"De kern van de cloud is dat er resources gedeeld worden met elkaar, dat het systeem schaalbaar is en dat het overal bereikbaar is."


"Het hele cloudverhaal heeft een paar kerneigenschappen: belangrijk is dat er resources gedeeld worden met elkaar, dat het systeem schaalbaar is en dat het overal bereikbaar is. Het is vooral dat laatste dat een heel grote accelerator is geweest voor het cloudverhaal. Mensen zijn meer en meer van overal gaan werken. In die evolutie naar cloud zijn er een paar grote partijen geweest die zich samen met hun oplossingen naar voor hebben geschoven. Die spelers haalden een heel groot volume en werden in ijltempo groot. Voor we het goed en wel doorhadden, werd er over cloud gesproken." 

"De verschillen tussen een public en een private cloud werden ook meteen duidelijk: in een public cloudverhaal was het one size fits all op grote schaal. Een private cloud was doorgaans wat kleiner en meer op maat."

Tegenwoordig hoor je voornamelijk spreken over hybrid cloud en multicloud. Hoe passen die in het plaatje? 

"Zodra de cloudsystemen meer ingeburgerd raakten, werd duidelijk dat je sommige diensten beter kan afnemen in de public cloud en dat je voor anderen beter af bent met een private cloud. Zo kregen we al snel een combinatie van verschillende vormen, een zogenaamde hybrid cloud. In de meeste gevallen was het gewoon de eerste adoptie van cloud die moest gecombineerd worden met de interne IT van de klant. Maar we zagen dat er ook andere combinaties ontstonden, bijvoorbeeld tussen private cloud en public cloud. Of tussen public met private of on premise." 

"Klanten zijn gaan zoeken naar de beste service, maar dan meer op een applicatief niveau. We hebben gezien dat ze CRM-pakketten als Software as a Service afnamen. Waar kan ik de beste service en de beste kwaliteit krijgen voor mijn noden? Dat werd voor veel klanten de insteek. De focus ligt op het functionele en minder op welke cloud het nu precies is. 

"De multicloudstrategie is een belangrijke trend.
Voor ons als provider brengt ze heel wat challenges mee.

"Dat heeft geleid tot het ontstaan van een hybrid cloud en vervolgens ook tot het multicloudverhaal, een hybrid cloud met verschillende spelers. We hebben klanten die hun ERP hebben in de Salesforce-cloud, maar alles wat webfacing is, staat op het Azureplatform en het datawarehouse draait nog in onze eigen datacenters, dus in private cloud. Zo zijn ze dus meerdere clouds gaan combineren en hebben ze een multicloudstrategie ontwikkeld." 

"Die multicloudstrategie is een belangrijke trend. Voor ons als provider brengt ze heel wat challenges mee. Je moet bijvoorbeeld zorgen voor single identity over de verschillende clouds, zodat je als gebruiker een single sign on-ervaring hebt. De eindgebruiker mag niet merken dat hij op multiclouds zit."

"Vaak zien we dat er binnen één applicatie voor één provider wordt gekozen. Amazon webservices, Google Cloud-platform en het Azure Cloudplatform: dat zijn eigenlijk de drie voornaamste spelers in de public cloudsfeer voor infrastructure en platform as a service. Sommige workloads kan je perfect op een van die drie platformen laten draaien. We merken dat die grote spelers er heel goed in slagen om bepaalde unieke componenten te implementeren, zodat eenvoudig shiften tussen de verschillende cloudspelers niet evident is. Een multicloudstrategie waarin je morgen van de ene provider naar de andere kan switchen omdat die toevallig enkele centen per gigabyte goedkoper is, dat zie ik niet snel gebeuren." 

"De beste functionaliteit, die het dichtst aanleunt tegen de technologie, die ga je kiezen."

"Op applicatief niveau de beste fit vinden voor jouw businessnoden, daar komt het eigenlijk op neer in het hele multicloudverhaal. De beste functionaliteit, die het dichtst aanleunt tegen de technologie, die ga je kiezen."

Wat zie jij als de grote clouduitdagingen voor de komende jaren?

"Dé uitdaging, zowel voor ons als voor onze klanten, is het up-to-date blijven met de evolutie. Vooral dan van de public cloud-spelers. Public cloud is de laatste twee jaar in een hels tempo aan het evolueren. Voor individuele personen is het niet te doen om alles te volgen. De juiste services uit het public cloud-portfolio kiezen en daar expertise van opbouwen zodat je ze goed kan implementeren en er de benefits kan uithalen, daar komt het op neer."

Wat zijn de voordelen van een multicloudverhaal?

"Ik denk dat je dat geval per geval moet bekijken. Een evident voordeel van een multicloudstrategie is dat je de lock-in beperkt. Dat je niet gebonden bent aan een partij die eenzijdig de prijzen kan optrekken of er zelfs voor kan zorgen dat je in de problemen komt. Anderzijds heeft werken met één partij ook voordelen: de overheadkost die met de connectie tussen de verschillende clouds gepaard gaat, die heb je bijvoorbeeld niet." 

"Ik ben ervan overtuigd dat je
business per business moet bekijken
wat de beste strategie is."

"Je moet dus heel hard afwegen wat voor de klant de beste oplossing is. Als je kijkt naar de evolutie, dan zien we dat het multicloudverhaal meer ingang heeft bij grote klanten. Het heeft daar ook meer zin omdat je businesswise een grotere winst haalt uit het juiste businessplatform en de juiste functionaliteit voor de businessnoden. Het multicloudverhaal geeft de business owners of de application owners meer vrijheid om het exacte product te kiezen dat ze nodig hebben. Je dwingt ze niet in een bepaalde richting. Een kleinere partij heeft meer voordeel bij zo efficiënt mogelijk alles aan elkaar te koppelen binnen één cloud platform. Aan het einde van het verhaal gaat die daar grotere besparingen of een efficiëntere werking mee bekomen dan wanneer hij gaat shoppen bij verschillende partijen."

"Ik ben er dus van overtuigd dat je business per business moet bekijken wat de beste strategie is."

Welke zijn de belangrijke thema's binnen het cloudverhaal?

"Security is altijd een belangrijk aspect in een cloudverhaal. Daar wordt door alle spelers heel sterk op ingezet. De schrik die bedrijven soms hebben om naar een public of private cloud over te stappen, is eigenlijk ongegrond. De security die standaard aangeleverd wordt in een cloud ligt vaak hoger dan bij de klant zelf. Ze zijn dus vaak beter beveiligd. De investeringen die public cloudproviders kunnen doen, liggen vaak 10 tot 100 keer hoger dan wat een normale klant on premise kan implementeren." 

"Security blijft wel belangrijk, want je werkt met generieke bouwblokken en die moet je op een correcte en slimmer manier met elkaar verbinden. Het platform kan wel secure zijn, maar als de verbinding tussen de elementen niet juist zit, dan bouw je een insecure oplossing." 

"De schrik die bedrijven soms hebben
om naar een cloud over te stappen, is ongegrond.

"Behalve het securityverhaal, is het in het cloudverhaal nodig dat je slim omspringt met de verschillende cloudplatformen om ervoor te zorgen dat het servicelevel beantwoordt aan de noden van de firma. Back-up is bijvoorbeeld niet standaard geactiveerd op alle services. Je moet er dus wel aan denken om die te activeren. Het is belangrijk om een hele goede architectuur te bouwen die kijkt naar welk serviceniveau de cloud je biedt. Je kan er niet altijd van uitgaan dat het altijd per definitie beantwoordt aan al je noden." 

Waar ligt volgens jou het onontgonnen terrein op het vlak van could? Waar liggen de ideeën voor de toekomst?

"De kracht van de cloud platformen ligt volgens mij bij packaged solutions of vertical solutions. Daar kan je op korte termijn een mooie business op bouwen." 

Wat bedoel je daarmee? 

"De grote cloudplatformen geven je een hele reeks bouwblokken die op zich al een enorme maturiteit hebben. Denk maar aan chatbotsystemen of aan cognitieve services, aan IoT-hubs. Die bouwblokken geven je de mogelijkheden om heel snel en zonder grote investeringen op infrastructuurvlak oplossingen te vinden voor een bepaalde sector of problematiek. Ik denk dat we absoluut nood hebben aan initiatieven die zo'n probleemstellingen in de markt vastpakken en die met die nieuwe bouwblokken echte high-end innovatieve oplossingen neerzetten." 

"Als we een paar innovatieve oplossingen kunnen ontwikkelen, die eenvoudig geïmplementeerd kunnen worden buiten de landsgrenzen, dan heb je een enorm opportuniteit, maar ook een flinke uitdaging, want onze eigen Belgische markt is soms te klein voor dergelijke point of packaged solutions. Je moet dus altijd kijken buiten de landsgrenzen en gaan voor een oplossing die iets breder kan ingezet worden dan in onze context. Beslis je om voor een heel getarget publiek te gaan, dan moet je buiten de landsgrenzen treden, en daar kom je alle grote providers tegen. Zoals ik zei, een uitdaging."