Vibe Awards
de prijs voor ondernemend IT talent

Blog

Stay tuned

Ligt de toekomst van IT-infrastructuur in de software?

Christof Ugau is managing partner van ePact, dat bedrijven helpt met hun uitdagingen op vlak van IT-infrastructuur. Het Cronosbedrijf focust op software defined datacenters. Het stelt zijn klanten in staat om hun IT-gebeuren anders en flexibeler te organiseren en minder afhankelijk te worden van de onderliggende hardware. Een evolutie die volgens hem broodnodig is...

"We merken bij klanten dat vragen rond IT alsmaar sneller komen. Die snelheid werd in het verleden vaak geremd door afhankelijkheid van hardware en van resources on site. Het uitgangspunt van een software defined datacenter is dat je een soort standaard creëert, een softwarelaag die je de mogelijkheid geeft om los te komen van je hardware en veel sneller en flexibeler te werk te gaan."

"Het is zinloos om te zeggen dat je een flexibel datacenter hebt 
als je het niet secure kan aanbieden."

"Dat is een sluitend end-to-end verhaal waarin alle aspecten moeten kloppen. Zo kan security niet meer op basis van logge IP-adressen of structuren georganiseerd worden. Dat moet in real time vanuit applicaties, group policies of gebruikersnamen gebeuren. Heel vatbare zaken die snel gezet kunnen worden, en ook snel aangepast kunnen worden. Het is zinloos om te zeggen dat je een flexibel datacenter hebt als je het niet secure kan aanbieden. Als je op de einddevices niet op een veilige manier toegang kan verlenen tot de gegevens, dan stopt het verhaal."

"We overtuigen onze klanten dat hun groei vooral zal zitten in het snel kunnen inspelen op veranderende behoeftes en vragen. Snelheid en inzage zijn belangrijk. Meten, weten en monitoren is belangrijk wanneer we iets aanpassen, want zo begrijpen we meteen de impact van de verandering. Kijk, je weet als bedrijf waar je naartoe wil en dat je, om je doel te bereiken, verschillende hindernissen zal moeten nemen. Pas na de allerlaatste hindernis zal je er de vruchten plukken. Dan pas heb je het summum bereikt. Stel dat je workflow 90% geautomatiseerd is, dan is dat heel knap. Toch levert het je geen tijdwinst op, want het is de overige 10% die je doorlooptijd bepaalt. Je moet dus altijd streven naar 100%. En dat is vaak een werk van lange adem. Daarom streven wij ook een langetermijnvisie na. We adviseren en sturen de klant, en gaan een partnership aan om samen het hele traject te doorlopen en uiteindelijk wel die 100% na te streven."

Security en snelheid, zijn dat vandaag de twee grote uitdagingen in de business?

"Vooral het securityaspect is echt een uitdaging. We moeten meer inzage krijgen in wat er gebeurt. In het verleden werd security herleid tot de buiten- en de binnenwereld. Nu moeten we het per applicatie gaan bekijken, want een security breach komt niet altijd van buitenaf. Je hebt vandaag de dag allerlei soorten securityinbreuken en die kunnen perfect ook binnenkomen langs het intern netwerk."

"Kijk, bedrijven willen hun data gemakkelijker openstellen. Dat impliceert dat ze het securityverhaal stricter moeten krijgen. Het gaat niet meer louter om security op zich, maar ook om monitoring: ze moeten weten wat er gebeurt zodat ze daarop kunnen inspelen. Door juist te monitoren, weet je als bedrijf wat je gemist hebt en kan je daarop inspelen en nieuwe securitymaatregelen toepassen."

"Security is een agile principe geworden. Leren uit de fouten die gemaakt zijn en daarmee verder gaan, daar komt het op neer."

"In dat opzicht is Security echt een agile principe geworden. Niet te lang stilstaan. Leren uit de fouten die gemaakt zijn en daarmee verder gaan, daar komt het op neer. Als de processen flexibel gedesigned zijn, dan kan je die workflow realiseren."

Waar ligt voor jullie als bedrijf de uitdaging?

"Die ligt vooral in het feit dat we tegenwoordig heel breed moeten gaan. Vroeger had je echt je specialisaties - die zijn er nog steeds trouwens - maar vandaag spreken we veel meer over een end-to-endapproach. We mogen niet meer in silo's denken. Dat is voor ons de uitdaging: nog steeds specialist zijn in ons vak, maar tegelijkertijd ook veel breder gaan zodat we onze klanten dat end-to-endverhaal te kunnen bieden waar ze nood aan hebben."

"Bijkomende uitdaging is snelheid. In de consumertechnologie loopt alles tegenwoordig heel vlot, maar bij businesstoepassingen gaat alles nog wat stroever. IT moet bijbenen en dezelfde flexibiliteit bieden die we thuis met alle appjes en toepassingen gewoon zijn, zonder daarbij security uit het oog te verliezen. We moeten de twee werelden kunnen combineren."

Je zegt dat IT breder moet gaan dan het zuivere specialistenwerk. Zorgt dat ervoor dat je op zoek moet naar andere profielen?

"Absoluut. Om over een end-to-endapproach te kunnen praten, moeten de drie traditionele silo's waarrond infrastructuur georganiseerd wordt - server, storage en networking - afgebroken worden. We moeten verbreden en mensen aantrekken die van de drie verschillende silo's verstand hebben. En liefst van zo veel mogelijk tegelijkertijd. Dat zijn de ideale profielen."

"Om over een end-to-endapproach te kunnen praten, moeten de drie traditionele silo's waarrond infrastructuur georganiseerd wordt - server, storage en networking - afgebroken worden."

"Infrastructuur is niet langer een eiland. Het dient ter ondersteuning van de business. Vandaag spreken we eerder over applicaties waarin de infrastructuur ingebed wordt. Zo kom je tot een flexibele constructie waarin ontwikkelaars de infrastructuur kunnen aansturen. Vandaag zoeken we dus ook mensen die de brug kunnen slaan tussen het infrastructuurluik en het ontwikkelen van de applicatie."

"Het gaat zelfs nog een stap verder. We hebben mensen nodig die businesszaken kunnen vertalen naar IT. Waar we vroeger een klein radertje waren in een groter geheel, proberen we vandaag een end-to-endvisie neer te zetten. Dat vergt profielen met kennis van a tot z. Mensen die de richting en de essentie kunnen bewaken en de lijnen kunnen uitzetten. Architecten, generalisten."

Op welk gebied zie jij momenteel de grootste nood aan innovatie?

"Business wordt tegenwoordig gestuurd vanuit groei en verandering. Bedrijven die zich niet klaarmaken om de digitale economie binnen te stappen, zetten zichzelf vroeg of laat buitenspel. Ik ben ervan overtuigd dat IT een ondersteuning is van de toekomstige manier van zaken doen. Bedrijven die bijvoorbeeld goed zijn in het online afhandelen van zaken, gaan aan belang en marktaandeel winnen, maar enkel als ze een achterliggend en sluitend plan hebben. Kleine spelers kunnen met een strak plan en een juiste approach heel snel heel groot worden."

"Kleine spelers kunnen met een strak plan en 
een juiste approach heel snel heel groot worden."

"Cloudresources liggen klaar, je moet ze enkel goed kunnen aansturen en er op de juiste manier gebruik van maken. Veel mensen tegelijk aanspreken, dat is vandaag de dag niet zo moeilijk, maar je moet je beloftes kunnen waarmaken. De flows en processen moeten goed uitgedacht zijn."

Zie je bepaalde sectoren waarin de nood hoger is dan elders?

"Er zijn natuurlijk sectoren die voorlopen en andere die achterlopen. Toch zie je overal, zelfs in klassieke sectoren zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, dat de digitale switch aan het gebeuren is. In ziekenhuizen loopt niemand nog rond met radiologische platen. Dat gebeurt allemaal digitaal, want dat is sneller en handiger. Digitale foto's kunnen bijvoorbeeld veel gemakkelijk en in real time gedeeld worden met de huisarts of andere specialist."

"Weet je, elk zichzelf respecterend bedrijf moet kritisch zijn. Administratieve flows die nog op papier gebeuren of waar mensen nog manuele handelingen voor moeten doen, zullen vanuit kostenefficiëntie verdwijnen."

"Ik denk dat veel bedrijven door de komst van GDPR met de neus op de feiten gedrukt zijn. Plots hebben ze door dat de oude manier van werken niet voldoende is."

"Elke sector zal met de digitale toekomst in contact komen, maar bij de ene zal dat sneller gebeuren dan bij de andere. Webshops zijn er in veel gevallen al. Ook de Ubers en Netflixen van deze wereld hebben de toegevoegde waarde van een software defined datacenter al gezien. Toch moeten ook zij voortdurend innoveren en moeten ze hun interne processen blijven optimaliseren."

"Ik denk dat veel bedrijven door de komst van GDPR met de neus op de feiten gedrukt zijn. Plots hebben ze door dat de oude manier van werken niet voldoende is. Ze kunnen bepaalde zaken niet in kaart brengen of dingen niet eenvoudig ongedaan maken. Sommigen processen gaan veel te traag en duren te lang. De urgentie is overal daar."

"Ook binnen elke sector zijn er bedrijven die er sneller en beter mee omgaan en bedrijven die achterlopen. Kijk naar Uber en Netflix. Waarom winnen die ten koste van de klassieke taxi's of videotheken? Omwille van het gebruiksgemak en de snelheid waarmee ze kunnen opereren. Een klassiek taxibedrijf dat via een app werkt, kan volgens mij veel meer weerwerk bieden aan Uber."

Bedrijven moeten zich klaarmaken om de digitale switch te maken, zei je daarnet. Wil dat zeggen dat we allemaal moeten overstappen naar de cloud?

"Niet noodzakelijk. Overstappen naar de cloud is niet iets wat je op een blauwe maandag beslist. Je moet er goed over nadenken. Je kan beter eerst een stap terugdoen en goed nadenken over wat je precies nodig hebt. Waarom ga je naar de cloud? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat zijn de oplossingen? Voor mij is cloud niet meer dan werken via een bepaalde standaard. Afspraken maken over welke services je gaat afnemen en wat je niet meer zelf gaat doen."

"Weet je, cloud is een beetje een hypeverhaal. We krijgen van klanten heel vaak de vraag hoe ze ermee moeten omgaan. Cloud omvat heel veel goede zaken, maar het lost niet alle problemen op. Je moet het in de juiste context zien. Je mag als bedrijf niet blind zijn voor de nadelen. Mijn advies: zorg voor een duidelijk strategisch plan, waarin ook legal aspecten en aspecten rond data en productie zijn opgenomen."

"Cloud lost niet alle problemen op.
 Je moet het in de juiste context zien."

"Cloud is ideaal om burst en onvoorziene resources of workloads op te vangen. Zaken die je perfect kan voorzien, zijn in mijn ogen minder geschikt om in de cloud te brengen. Wij geloven in een hybrid cloudmodel, waarin je het beste van beide werelden combineert. Zo kan je in eer en geweten zelf kiezen welke technologie je in een SaaS-model naar de cloud brengt en wat je on premise houdt. Die kunnen we samen in één tool gieten, één applicatie waarmee je beide werelden beheerst."

"Daar willen we klanten heel goed in adviseren, want we merken dat ze het soms niet zo goed weten. We mogen er ook niet te licht overgaan: alle aspecten van het verhaal moeten goed doorgepraat worden. Alles moet case by case worden besproken om er de voor- en nadelen van te kunnen afwegen."

Nog één vraag om af te sluiten: wat is volgens jou het grote voordeel van een software defined datacenter?

"Vroeger werden applicaties gealinieerd op servers en als de applicatie groeide, dan kwam daar heel veel manueel werk aan te pas. In een software defined datacenter is het zo dat de infrastructuur softwarematig wordt aangestuurd, zodat ze inherent kan blijven groeien. De groei, de schaling, zit ingebed in de software. Het is een kwestie van de juiste calls geven. Een heel abstracte materie waarbij applicaties alles end-to-end kunnen aansturen."

"De software zorgt voor de abstractie, maar ook voor de standaardisatie en de extentie. Ze geeft je de mogelijkheid om los te komen van de hardware en om de brug te slaan naar een cloudmodel. Met veel flexibiliteit als gevolg. Dankzij de software wordt je systeem schaalbaar en transparant. Zonder downtime. Als je morgen dubbel zo veel capaciteit nodig hebt, dan is dat snel, transparant en zonder downtime gefixt, want de software kan gemakkelijk uitgebreid worden."

"De software geeft je de vrijheid en flexibiliteit die je nodig hebt. Als je als bedrijf aan je klanten wil beloven dat ze op elk moment geholpen kunnen worden, dat je hen op elk moment kan bijstaan met het onderdeel of de dienst die ze nodig hebben, dan heb je een flexibel framework nodig dat alles in kaart brengt en klanten op de hoogte houdt van welke producten er in stock zijn of welke dienst er real-time mogelijk is."

"Kijk naar het Internet of Things. Zonder een onderliggend datacenter kan dat niet bestaan. De informatie die nodig is om het Internet of Things te laten werken, moet ergens gemonitord, geanalyseerd en verwerkt kunnen worden. Een software defined datacenter stelt je in staat om dat op een transparante en schaalbare manier te doen."

Bedankt voor het gesprek.

Els De Deken