Vibe Awards
de prijs voor ondernemend IT talent

Blog

Stay tuned

"Software is eating the world" ook in infrastructuur

 

De wereld is in constante verandering en de digitale revolutie maakt zijn intrede. In deze digitale economie draait alles om kennis, onder de vorm van data.  De vraag is: hoe kan je op een snelle en efficiënte manier kennis vergaren en hier een businessmodel rond bouwen?

Stilstaan is geen optie meer en vroeg of laat gaat elke sector zich naar deze wetmatigheid moeten schikken en zich dus anders moeten organiseren. Wie erin slaagt om zijn interne werking zo te organiseren dat hij flexibeler kan omgaan met obstakels, gaat marktaandeel winnen tegenover concurrenten die niet investeren of niet snel genoeg de omslag kunnen maken. Omdat hier het handelswaar digitale data is, gaat IT steeds een zwaarder aandeel krijgen. IT als onderdeel van de business, die de digitale strategie moet aanleveren. Zij gaan dus eigenlijk de “go to market” strategie (mee) bepalen.

In deze context plaatsen we onze “Software Defined Data Center” visie.

Dit is een Software Defined verhaal dat de business in staat stelt om snel, efficiënt en op een veilige manier te handelen. De IT invulling van de visie valt te vertalen naar concepten zoals automatisatie, monitoring, analyse, schalen, data protectie en business continuïteit.

Software Defined Data Center (SDDC) is voornamelijk een verhaal waar business applicaties een ontwikkel framework krijgen dat nauw kan interageren met een door software gedefinieerde infrastructuur laag. Dit om die steeds veranderende vraag in heel de keten te kunnen afdekken en op grote schaal te kunnen blijven groeien. Al dit zonder manuele interventie.

Doordat SDDC een software laag is, kunnen we spreken over standaardisatie en stelt het de business in staat om zelf te bepalen wat de modaliteiten zijn. Draaien we dit nog in onze eigen data centers, of brengen we alles naar de publieke cloud? In de praktijk zien we een mix van beide, we spreken dan van een Hybride Cloud. Bedrijven houden een deel van hun core en vaak voorspelbare workload in eigen beheer en de fluctuerende en customer facing workload wordt voornamelijk in de Cloud geplaatst. Punt is hier dat klant de keuze heeft en dat de SSDC technologie dit mogelijk maakt.